තවත් මාස කිහිපයකින් Google සමාගමේ නවතම Pixel දුරකතන එළිදැක්විමට නියමිතව තිබෙනවා. නමුත් Android Police විශාල Display එකක් තියෙන දුරතකනයක පින්තූරයක් Publish කරලා තියෙනවා.Android Police මීට පෙරද මෙලෙස leak කරපු Nexus Pixel එලෙසම වෙළඳ පොලට පැමිණියා. නමුත් වාර්තා වන විදිහට මේ දුරතකනයේ ජායාරූප Pixel XL 2017 හෝ Pixel  2 xl හෝ වෙනත් නමකින් වෙළඳ පොළට පැමිණෙන මීලඟ Google Pixel දුරකතනයේ අවසන් නිමවුම කියලා කියන්න බෑ. ඇත්තටම මේක අවසන් නිමවුමේ පින්තූරයක් නම් Google සමාගම මගින් Samsung සහ LG මට්ටමට  Display එක දියුණු වෙමින් පවතිනවා.

දුරකතනය ඉදිරිපස OLED වටා පසුගිය වසරට වඩා කුඩා bezels යොදා තිබෙනවා. තවද පෙර Pixel දුරකතනයට වඩා උස (6 inches) දක්වා වැඩි කර තිබෙනවා. මෙය LG G6 දුරකතනයට සමාන කම් දක්වනවා එමෙන්ම LG G6 දුරකතනයේ 2:1 Aspect ratio ට සමාන වේ. මෙය Samsung Galaxy S8 ට සමාන නොවේ. නමුත් මෙහි  Display එක Samsung S8 ට මෙන් පැතලි සහ අගිස් වලින් නැවුණු ස්වභාවයක් දක්වනවා. සම්පූර්ණ දුරකතනය සහ Display එක Google මගින්ම නිපදවීමෙන් 2016 දී HTC සමාගමෙන් නිපදවූ Pixel  දුරකතනයට වඩා ලොකු වෙනසක් කරාවි කියලා LG සමාගම විශ්වාස කරනවා.

කොහොම වුනත් මේ එක පින්තූරයක් නිසා ලොකු කුතුහලයක් ඇතිවෙලා තියනවා මුළු ලෝකයේම. බොහෝ දෙනා අහන ප්‍රශ්න  තමයි. මෙම දුරතකනය  waterproof ද? wireless charging තියෙනවද? දුරකතනයේ specs මොනවාද? දුරකතනය වෙළඳ පොළට එන colors මොනවාද? මෙන්න මේ වගේ ලොකු කුතුහලයක් මේ පින්තුරය නිසා ඇති වී තිබෙනවා. අපි බලමු ඉදිරියේදි එන Pixel xl 2 දුරකතනය මෙම ජායාරූපයේ තිබෙන එකම වේවිද කියලා.