මොකද්ද මේ google FONTS කියන්නනේ?අපි කවුරුත් පරිගණකය භාවිතයෙන් type කරනවා නේද?ඉතින් අද අපි කතාකරන්නේ google ආයතනය විසින් නිර්මාණය කරපු අපුරු අපි හැමෝටම හුගක් වැදගත් නිර්මාණයක් ගැන.google ෆොන්ට්ස් කියල කියන්නේ Fonts directory එකක්.මේ directory එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි type කරන දේවල් හුගක් ලස්සනට නිර්මාණය කරගන්න කරගැනීම.මේ google ෆොන්ට්ස් වල තියන විශේෂත්වය තමයි මෙම සේවාව නොමිලේ සහ ඕනෑම කෙනේක්ට(open_Source) භාවිත කිරීමට පුළුවන් විමයි.

https://fonts.google.com/

google ෆොන්ට්ස්  එදිනෙද ජීවිතයේදී සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ට  වගේම වුර්තියවෙදින් (professionals) නිතර නිතර භාවිත කිරීම සිදු කරනවා.ඉතා වැදගත්ම කරුණ නම්යි වෙබ් පිටු නිර්මාණය කිරමට ඒ කියන්නේ වෙබ් Developing සදහා ඉතා පහසුවෙන්ම මේ google ෆොන්ට්ස් භාවිත කරන්න  පුළුවන්. ඒවගේම  WordPress ,Photoshop ,illustrator වගේ මෘදුකාංග හා සේවාවනට ඉතා පහසුවෙන් ඇතුලත් කරගන්න පුළුවන්.විශේෂයෙන්ම Ms office සදහාද මෙය භාවිත කරන්න පුළුවන්.

ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ google ෆොන්ට්ස් වෙබ් අඩවිය බාවිත කරලා තමන්ට කැමති ෆොන්ට් වර්ගය තෝරාගන්න.හැබැයි එක හිතන තරම් පහසු නැ මොකද  හිතේ හැටියට ඔයාලට  තෝරාගන්න පුලුවන් තරම් Fonts එතන තියනවා. ඒවගේම තමන්ට කැමති විදිහට ෆොන්ට්ස්  customize කරගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්.අවසානයේ zip file එකක් විදිහට ඔයාලගේ පරිගණකයට බාගත(download) කරගන්න පුළුවන්.

අපි වෙබ් Developing ගැන කතා කරද්දී අපිට කරන්න තියෙන්නේ අවශ්‍ය  ෆොන්ට් ස්ට්යිල් එක සකසා ගත පසු අපිට ලැබෙන link එක header  ටැග එක ඇතුලේ paste කරන්න විතරයි.ඊට පස්සේ css පිටුවට අපිට google ෆොන්ට් භාවිත කරන්න ඕන selector එක ඇතුලේ අපිට ලැබෙන ෆොන්ට් නමේ එක paste කිරීම පමණයි කල යුත්තේ..මේ google ෆොන්ට්ස් භාවිත කිරීමේදී අපේ  වෙබ්  පිටුවෙ සිදුවන  loading time එක   font තෝරාගැනීමේදී හෝ නිර්මාණය කිරමේදීම අපිට දැක ගන්න පුළුවන්.

ඔයාලත් ෆොන්ට්ස් ගැන උනන්දු නම් ඔයාලටත් පුළුවන් google ෆොන්ට්ස් වලට දායකත්වය ලබා දෙන්න.සිංහල බශාව ඇතුළු බශා 135කට විතර google ආයතන ෆොන්ට්ස් නිර්මාණය කරලා තියනවා.ඉතින් ඔයාලට  කරන්න තියෙන්නේ මේ සේවාව භාවිත කරලා ඔයාලගේ නිර්මාණය ලස්සන  කරගන්න  පමණයි.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ4K1jZc_dtc9JDsWcoye_4-hmzms-CX43EW97lm4RqU1dMA/viewform