ලෝකයේ වැඩියෙන්ම භාවිතා වන mobile operating system එක තමයි android කියන්නේ. එහි නවතම සංස්කරණය android 8.0 නම්කර තිබෙන්නේ Android O එහෙමත් නැත්නම් android Oreo ලෙසයි. මෙය කලින් තිබුණු සංස්කරණයන්ට වඩා වේගවත් මෙන්ම smart නිසා ඉක්මනින්ම තමන්ට අවශ්‍ය කාර්යයන් කර ගැනීමට users ලට හැකියාව තිබෙනවා. Android Oreo වල තිබෙන අලුත් features මොනවද කියලා තවදුරටත් විමසා බලමු.

Autofill – අපි නිතරම භාවිතා කරන Facebook, Twitter වගේ  apps වලට log වීමට username, password මතක තියාගැනීම අවශ්‍යයි. Autofill මගින් ඔබේ අවසරය ඇතිව username, password මතක තබාගන්නා නිසා ඉතා ඉක්මනින් ඔබ කැමතිම apps වලට log වීමට පුලුවන්.

Picture-in-picture – මෙමගින් ඔබට එකවර apps දෙකක් බැලීමට හැකියාව ඇත.

Notification dots – මෙම notification dots මත touch කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන්ම අලුත් notifications මොනවාදැයි බලාගත හැකි අතර පහසුවෙන්ම ඒවා clear කිරීමටත් පුළුවන්.

Android Instant Apps – අලුත් app එකක් අවශ්‍යනම් අපි සාමාන්‍යයෙන් පුරුඋු වෙලා ඉන්නේ ඒ app එක playstore වලින් download කර ගැනීමයි. නමුත් අපිට පුලුවන් අපේ browser එක හරහා ක්ෂණිකව අපට අවශ්‍ය apps වලට යොමු වීමට. මෙහිදී app එක install කිරීමට සිඋුනොවන නොවේ. මීට අමතරව Android Oreo වල ඇති power saving, security, updates, adaptive icons, emojis   වැනි පහසුකම් නිසා user ලා අතර මෙය ඉක්මනින්ම ජනප්‍රිය වේවි.