හැමෝම Inspire වුණු Inspiro Camp 2K18

අපි හැමෝටම ජීවිතයේ හීන තියෙනවා.සමහර හීන හැබෑ වෙනවා.සමහර හීන හැමදාම හීන විදියටම තිබිලා මැකිලා යනවා.ඒ දේවල් කොහොම උනත් අපිට තියෙන සමහරක් හීන හැබෑ වෙන...

TensorFlow 1.9 official supports for Raspberry pi

TensorFlow is an open source machine learning framework developed by google brain team in 2015. This machine learning library using data flow graphs to...

In a little while SMS gonna replace by Google Chat!

Most Android users cannot survive without having SMS on their mobile phones. So why is this? Yeah, there are some reasons still left with people...

Hey UX designers!Are you familiar with 2018 Trends?

Here are some Mobile UX Design Trends! Nowadays it is really difficult to find someone who don't use smart phones.Actually it seems like babies in...

Is it possible to teach machine-learning software to build machine-learning software???

There was a time, people did worry that the software will take jobs such as driving trucks away from humans, as a result of...

Hackersලාට එරෙහිව නැගී සිටින Chrome!

Google Chrome 2008 වසරේදී තමයි නිකුත් වුනේ Microsoft Windows වලට. පසු කාලීනව Linux, Mac OS, iOS වගේම Android වලටත් නිකුත් වුණා! Google "Chromium Open Source...

ලංකාවෙන් බිහිවන අග්‍රගණ්‍ය පරිඝනක ක්‍රිඩාව – මිතුරා

ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ දකුණු ආසියාවේ මුතු කැටය කියලා අපි සියලු දෙනා කුඩා කල ඉගෙන ගත් කරුණක් මේ හෙල ලක් දිවයින එකල සිටම ලොකයට ගෙන...

ලොවක් පුදුම කල යාන්ත්‍රික කාන්තාව! ඇය Sophia..

දිනෙන් දින දියුණු වන ලෝකයේ තාක්ෂණයේ සුවිශේෂීම පෙරළිය! මිනිසුන්ට සිතීමේ හැකියාව තිබියදී යන්ත්‍ර වලට නොතිබුණු එකම දෙය! ඔව් ඒ තමයි බුද්ධිය.නමුත් එය වෙනස් කළ...

Sophia Awakens!A mechanic lady surprised the world!

Turning point of the technology in developing world!The only thing that machines did not have, when humans were capable of thinking! Yes, it's intelligence! But the...

What is Google Crowdsource?

In last Google IO, which held in SLECC, the google crowdsource team has came up and speak about the importance of crowdsourcing and importance...

Recent Posts