ආයෝජනකරුවන් පළදින අලුත්ම ‘Chain’ එක ‘Blockchain’

‘Blockchain’ එකක් යනු ඩිජිටල් ගණුදෙණු වල තොරතුරු එක්රැස් කර තබාගන්නා වර්තාවක් හෝ ලෙජරයකි. එහිදී සෑම වාර්තාවක්ම ‘Block’ එකක් ලෙස හදුන්වන අතර නිතිපතා අලුත්වෙමින්...

Huawei ඔවුන්ගේ අලුත්ම mobile OS එක අනාවරණය කරයි!

Huawei තහනම කියන්නේ පහුගිය සති කිහිපයේ තාක්ෂණික ලෝකයේ වැඩි වශයෙන් කතාබහට ලක්වුණු සහ බොහෝ තාක්ෂණය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු නොකරන පුද්ගලයන් අතර...

IOS 13 Features

Dark Mode Dark modes and themes are a hot trend right now in phones. Google...

How To Find iPhone Model Regions

All Apple devices have a Model Number  like” MNQN2LL/A”. It has two alphabetical letters before /A in this case. Using these letters...

Huawei සඳහා ARM සමාගමත් අහිමි වෙයි. තත්වය බරපතලයි !

Huawei තහනම කියන්නේ පසු ගිය දින කීපයේදී ලෝකය පුරා වැඩි වශයෙන්ම කතා බහට ලක් වුණු මාතෘකාව කියන්න පුලුවන්. Android සේවාව...

WWDC 2019

Apple Worldwide Developer Conference is held annually by Apple Inc. in San Jose, California. Apple uses the event to showcase its new...

I/O’19 මගහැරුණු ඔබට

Google I/O'19 ඉතාමත් සාර්ථකව අති සාර්ථක Keynote එකක් සමඟ පැවැත්වුණා. Event එකට පැය කිහිපයකට කලින් අපි කරපු predictions set එකක් තිබ්බා, අපි...

I/O 2019 වෙන්න පුළුවන් දේවල්

Google I /O 2019 event එකට අවශ්‍ය සියල්ල සුදානම් වෙලා හමාරයි. මේ පාර ලංකාවේ ආරක්ෂක තත්වයත් මත event එක පසුගිය අවස්ථා වල...

Samsung Galaxy S8, S9 සහ S10

මේ මාතෘකාව ටිකක් වෙනස් මාතෘකාවක්. ඒ වගේම ඉතින් මේක සංවාදයට විවෘතයි. ඕනෑම කෙනෙක්ට මේකේ හරි වැරදි කතා කරන්න පුළුවන්. අද කතා කරන්නේ...

Latest phones can wirelessly charge other devices now!

Over the past few months, almost all the phone manufacturers came up with new phones with various features. Among those brand new...

Recent Posts