අනාගතයෙන් අපවෙත ආ Notebook එක – Rocketbook

මේ කියන්න යන්නේ අලුතින්ම වෙළඳපොළට නිකුත් කරපු Smart Notebook එකක් ගැන. මේ notebook එක හඳුන්වන්නේ Roketbook යන නමින්. මෙම නිෂ්පාදනයේ නිර්මාතෘ යුගලය වන Joe...

  අල්ට්‍රාපෝටබල්  gigabyte Aero 15x 2018

පරිගණක ලෝකයේ නවතම පෙරළිය අතීතය මෙන් නොව වර්තමානයේ බොහෝ පිරිසක් ලැප්ටොප් සුලබව පාවිච්චි කරන උපාංගයක්. ඒ අතුරින් අල්ට්‍රාපෝටබල් යන නාමය  අද සුලබව ඇසෙන්නට  ලැබෙනවා.  ඇත්තටම...

වාහන track කරන්න උදවු කරන GPS Tracker    

තාක්ෂණය අපි ඇස්පිල්ලන් ගහන පමාවට වෙනස් වෙනවා.ඔයාලත් අත් විදලා ඇති මේ දැන් තියන දේ නෙමේ හෙට තියෙන්නේ අළුත්  තාක්ෂණික උපාංග අපි අතරට සීග්‍රයෙන් එනවා.GPS...

Smart Watch Powered by Body Heat   

   As the title implies this is not like an ordinary smart watch that we wear. Technology comes time to time. They bring bad...

GOOGLE CLIPS.

ඉතින් යාලුවනේ අද අපි ඔයාලට අරන් ආව අලුත් දෙයක් ඒ තමයි Google ආයතන ඔයාල වෙනුවෙන් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන අලුත්ම device එක, ඒ තමයි Google...

Google Clips- Replacing the smartphone cameras

Google’s announcement few months before, is now alive and hot on sale. Yes, Google’s AI powered camera—“Google Clips”—has made its entry and it has...

Google Pixel 2017

Google pixel is the most popular brand name among most of the people in these days. Since 2016 October Google has been releasing their...

A smart toy to make your child safe !

Are you a parent who handles kids with much safe ? Or else hope to have kids in the future after getting married ?...

Google Glass – smart eye-ware

Google glass is a headset just look like a pair of eyeglasses. It is pretty interesting little device because it sits on your face...

Google Lens

“With Google Lens, your camera won’t just what you see, but will also understand what you see to help you to take action.” -Google (@Google)May...

Recent Posts