2018 වසරට Google වෙතින් හඳුන්වාදීම් පෙළක්!

මේ වසරේදී තම 20 වන සංවත්සරය සැමරූ Google සමාගම ගත වුණු වසර කීපය තුළ අපේ ජීවිත වලට ඇති කළ බලපෑම අතිමහත්. මේ නිසාවෙන්ම Google කියන්නේ...

Did you know about secret menu button in Pixel 2’s navigation...

The “menu button” was one of the most used buttons on the navigation bar in early days of Android. Eventually, with the introduction of...

NOKIA 9 With OERO

The unofficial says that NOKIA9 will be come to you with the latest android update…OERO…. There are many specifications in android OERO……There are Still...

Project Fi : The future is calling

Confused by all the different cell phone plans on the market? Have you ever compared hundreds of cell phone plans from the top cell...

Adiantum – Everybody under the safety wing of encryption.

Adiantum?? Well, that’s a word that sounds a bit strange. It does not sound like a tech word at all, right? Adiantum sounds strange only...

Razer Phone Gaming mobile machine

This phone clearly targets gamers It boasts the world's first 120 Hz Ultramotion Razer Phone specs include a 5.71-inch Quad HD IGZO LCD display,...

WINDOWS PHONE IS DEAD, BUT STILL MISS IT

How long you've been using smartphones? Don’t you have memories of using mobile operating systems that are no longer with us?? Yes, there is...

Google Japan Teases ‘Active Edge’ on the Upcoming Pixel Device

With the Pixel 3 launch events around the globe ahead, Google has released a (very cute) video on the Google Japan YouTube channel. Japan...

Hey UX designers!Are you familiar with 2018 Trends?

Here are some Mobile UX Design Trends! Nowadays it is really difficult to find someone who don't use smart phones.Actually it seems like babies in...

Android Phone එකෙන් SMS replace කරන Google Chat !

බොහෝ android users ලට sms කියන්නේ නැතුවම බැරි දෙයක්.කාලයක් තිස්සේ තියෙන මේ sms messaging ක්‍රමය බොහෝ දෙනෙක් අතර ප්‍රචලිත වෙන්න හේතු බොහොමයක් තිබුණා.ඉතා පහසුවෙන්...

Recent Posts