මුදල් වලට ලබා දෙන සේවාවන් GitHub මගින් නොමිලේම ලබා ගන්නා ආකාරය.

අපි මිට කලින් පොස්ට් එකකින් GitHub ගැන හා GitHub වලට අදාල ගොඩාක් දේවල් කතා කරා. කලින් GitHub පොස්ට් එක බලන්න ඕන නම් , මෙතනින්...

GitHub භාවිතා කරමුද

තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ සිටින බොහෝ දෙනෙක් නිතරම කතා වෙන දේයක් තමයි GitHub කියල කියන්නේ. GitHub කියල කියන්නේ අන්තර්ජාලය සමග සම්බන්ද වුන එක්තරා ආකාරයක සේවාවක්. GitHub...

You Tube TV is now expanding its availability

Recently, Google announced the unveiling of the YouTube TV, a new subscription offering including a library of TV networks. Their intention of introducing this...

Google විසින් Stack Photos වල watermarks remove කරයි.

Watermark කියන්නේ අපි පිටස්තර කට්ටිය තමන්ගේ images use කරනවට කැමති නැති අය ඒ ඡායාරුප වල අයිතිය තියා ගන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක්. මේ ක්‍රමය නිසා...

Recent Posts