ඔබත් Instagram නිසා පීඩාවට පත් වූ කෙනෙක්ද? වෙනසක් අවශ්‍යද?

ඊයේ Instagram වලින් දැනුම් දීමක් කරනු ලැබුවා ඔබටත් ඔබේ මිතුරන් mute කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි mute කරනවා කියල සිද්ද වෙන්නේ ඔබගේත් මිතුරගේත් friendship එකට මුකුත්...

Whatsapp Business Application ව්‍යාපාරික ලොව වෙත

මේ වන විට ලෝකය පුරා වාසය කරන ජනතාවගෙන් බිලියන 1.3 ක් පමණ WhatsApp සේවාව භාවිතා කිරීමට යොමුවී තියෙනවා. මේ අතරින් බොහෝ දෙනා තමන් ගනුදෙනු...

How would you like ‘Grasshopper’ to teach you how to code?

You might be confused thinking that how the Grasshopper can teach you how to code. But today I 'm not talking about the insect...

Google shuts down goo.gl !

For those who were relying on goo.gl for URL shortening, this may come as a shock to you! Yes, Google is indeed shuttering down...
facebook dating

Facebook වලට ආපු අලුත්ම විශේෂාංගය – Facebook Dating

Facebook කියන්නේ මොකක්ද කියලනම් මම හදුන්වලා දෙන්න යන්නේ නැහැ, මොකද ඒ ගැන අමුතුවෙන් විස්තර කරන්න ඕනේ නැති නිසා. Facebook අපේ වැඩිහිටියන් අතර කතාබහට හේතු...

Facebook M – The personal assistant inside Messenger

Facebook M is right inside an app you’re already using every single day: Messenger. Unlike other AI-based services, the Facebook app can actually complete...

Google Reply-Smart Reply for ALL

Few weeks ago, there was the announcement from the Google R&D team about introducing an AI powered technology that could generate automatic replies in...

Google Keep – Save your thoughts, wherever you are

Keep is full featured note-taking application developed by Google. It offers you digital notice board with traditional notes, checklists, images, sketches and reminders. Most...

Game Dev Tycoon-it’s going to be on Android too!

Green heart Games, the company which produced the awesome Game Dev Tycoon, has announced their long awaiting customers that an android version of the...

What is this UI/UX Trends? Is it must?

With the evolution of computer programming people invent new technologies day by day. No matter what the technology is but it should be User...

Recent Posts