ඔබේ ජංගම දුරකථනයටත් Android Oreo..

Android කියන්නේ ජංගම දුරකථන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (Operating System-OS) කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. Android O කියන විශේෂ OS එක තමයි Google විසින් හඳුන්වා දුන්න පළමු...

FOSS Sri Lanka is back to Public

No matter that you are in or not in the field of Information Technology! I am pretty sure that you heard about Free and...

Asus ZenPad Z10 Nougat update is released

Asus ZenPad Z10 tablet was launched in October month last year. It was an amazing production due to its specifications. According to Gsmarena web...

IOT තාක්ෂනය සමග අත්වැල් බැදගත් Google නව මෙහෙයුම් පද්ධතිය

FuchsiaFuchsia කියන්නේ Google සමාගමේ නව ව්‍යාපෘතියක් වන අතර මෙය ඇත්තටම මෙහෙයුම් පද්ධතියක්. ඇත්තටම ගුගල් සමාගම මේ වන විට Android මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා Chrome මෙහෙයුම්...

Blackberry Priv says “NO” to join with Nougat

Do you all aware on the Blackberry Priv. In other words, Blackberry Privacy and Privilege. Actually, it has combined everything that you were expecting...

Want to Experience Android Q before Release? Google is Actually Working...

At this year’s Android Dev Summit, Google hinted at something undeniably awesome for all Android enthusiasts. That is, we will be able to try...

WINDOWS PHONE IS DEAD, BUT STILL MISS IT

How long you've been using smartphones? Don’t you have memories of using mobile operating systems that are no longer with us?? Yes, there is...

Google වෙතින් අලුත් Open Source OS එකක්?

මෑතක් වන තුරුම Google වෙතින් ගෙන එන්නට සූදානමක් පවතින Fuchsia OS ගැන නොයෙකුත් ආරංචි දැනගන්නට ලැබුණා. නමුත් ඇත්තටම මේ Fuchsia OS එක...

Android Oreo ළගදීම HTC වලටත්?

Android Oreo තමයි ලෝකයේ වැඩිපුරම භාවිතා කරන mobile phone operating system එක වන Android පවුලේ අළුත්ම සමාජිකයා. කලින් නිකුත් කර තිබෙන Android version වල...

Android Oreo already running into Bluetooth issues

We fully understand that no software release is ever completely free from bugs. The newest Android member Oreo is just out of the oven...

Recent Posts