මකුලු දැළක අනුරුවට සමාන Google සෙවුම් හි ක්‍රියාකාරිත්වය

පෙර ලිපියන් වලදී අප කතා කළා වගේ Google කියන්නේ අතිවිශාල නිෂ්පාදන දාමයක එකතුවක් .   Google සෙවුම් හි  core එක එහෙමත් නැත්නම් අන්ත්‍ර්ගතය Algorithm එකක් මත...

Google opens Expeditions VR education app to the public

Google has long sold its Cardboard VR format as a super-accessible platform for getting people into virtual reality. One of their major initiatives for...

චිත්‍රපටි 51ක් Google Play තුලින් අඩු මුදලට…

යාලුවනේ අද මේ කියන්න යන්නේ මේ වනවිට Google Play කට්ටිය ලග තියෙන අලුත්ම movies ගැන. වාර්ෂික San Diego Comic-Con විසින් මේ වනවිටත් අලුතින්ම පැමිණෙන...

Google Allo හැන්ඩියා

Google Allo කියන්නෙ ඔයාලා පාවිච්චි කරන Viber, Whatsapp, Messenger, Snapchat, Google Hangouts, Telegram වගේ Google සමාගම විසින් හඳුන්වා දුන් smart messaging app එකක්.. මේ app...

Google I/O 2017 Official Event- All Sessions

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLOU2XLYxmsIKC8eODk_RNCWv3fBcLvMMy&layout=gallery

IOT තාක්ෂනය සමග අත්වැල් බැදගත් Google නව මෙහෙයුම් පද්ධතිය

Fuchsia Fuchsia කියන්නේ Google සමාගමේ නව ව්‍යාපෘතියක් වන අතර මෙය ඇත්තටම මෙහෙයුම් පද්ධතියක්. ඇත්තටම ගුගල් සමාගම මේ වන විට Android මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා Chrome මෙහෙයුම්...

G Mail සදහා අළුතින් හදුන්වා දෙන Smart Reply

Mobile phones නිසා අද යන එන ගමන් වුනත් mails check කරන එක අපිට පහසු වගේම සමාන්‍ය දෙයක් වෙලා. ඒත් ඒ mails වලට reply යවන...

Kotlin becomes Official Programming Language For Android

At it’s I/O 2017 developers conference yesterday, Google announced official support for the Kotlin programming language for android development. Kotlin can be used to develop android...

Recent Posts