ළමයින්ට ඉගෙනීමට උපකාරී වන Animated, interactive digital books

අද වන විට නව අධ්‍යාපන ක්‍රමයට අනුව ඩිජිටල් පොත් ඒවායේ අන්තර්ගතය මතක තබා ගැනීමට සාමාන්‍ය පොත් වලට වඩා වැඩි වාසියක් සපයා...

චීනය ඔවුන්ගේම නවීන CPU එළිදැක්වීමට සැරසේ

මෙතෙක් කාලයක් intel සහ AMD සමාගම් සතුව වෙළඳ ඒකාධිකරයක්ව පැවති  පරිගණක CPU  අතරට චීනය තමන්ගේම CPU නිකුත් කිරීමට සැරසේ. ඔවුන්ගේ අරමුණ වනුයේ...

මොනවද මේ RANSOMWARE?

Ransomware ගැනත් english post නම් ඕනේ තරම් තියෙන්වා ඒත් cyber ලෝකයේ අපි හැමෝම මේ ransomware ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ...

WhatsApp will stop working with older smartphones in 2020 – check...

With the company withdrawing support for some older mobile platforms, the Facebook-owned messenger service - WhatsApp will stop working on millions of phones in...

Twitter වල උපත

Twitter යන නම ඇසු පමණින් මතකයට එන්නේ " එතුමා තම නිල Twitter ගිණුමේ Twitter පණිවිඩයක් නිකුත් කිරීමින් දැනුම් දුන්නේය"...

Facebook Photo Portability Tool

Recently Facebook has launched the photo transfer tool to allow users of its social network to port their photos directly to Google photo storage...

What is Chromebook?

The Chromebook is similar to the normal pc system. Basically, Chromebook is run by Linux based Chrome OS. This device is...

දැන් ඔබගේ Gmail account එක Outlook සමඟ එක් කළ හැකිය!

Microsoft විසින් Outlook සමඟ Gmail, Google drive සහ Google calendar ඒකාබද්ධ කිරීමට සැලසුම් කරගෙන සිටින අතර සමහර accounts වල මෙම ඒකාබද්ධ කිරීම...

C-pen reader

අපි මුලින්ම බලමු මොකක්ද මේ C-Pen Reader කියන්නෙ කියලා.මේක හරියට ගත්තොත් අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරන පෑනක් වගේ අපිට අපි යන යන තැන්...

Go with Golang! – Part 01

Hello everyone,So when comes to Go, it was built by Google. This would be a systems language and...

Recent Posts