මොකක්ද මේ Firebase?

Firebase තාක්ෂණය මගින් Web application server side එකක් නොමැතිව Develop කිරීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව සලසා දී තිබෙනවා. Firebase මගින් Develop කරද්දී ඉතා වේගයෙන් හා පහසුවෙන්...

Google’s new website to learn Computer Science and Programming

As we all know that the Google has been doing a lot of hard work to make people informed about the computer science and...

චිත්‍රපටි 51ක් Google Play තුලින් අඩු මුදලට…

යාලුවනේ අද මේ කියන්න යන්නේ මේ වනවිට Google Play කට්ටිය ලග තියෙන අලුත්ම movies ගැන. වාර්ෂික San Diego Comic-Con විසින් මේ වනවිටත් අලුතින්ම පැමිණෙන...

G Mail සදහා අළුතින් හදුන්වා දෙන Smart Reply

Mobile phones නිසා අද යන එන ගමන් වුනත් mails check කරන එක අපිට පහසු වගේම සමාන්‍ය දෙයක් වෙලා. ඒත් ඒ mails වලට reply යවන...

Recent Posts