මොකක්ද මේ Wireless Charging?

සරලවම කියනවා නම් Wireless Charging කියන්නේ වයර් නැතිව අපගේ smart devices charge කරනවා කියන එකයි. තක්ෂණයේ දියුණුවත් සමගම smart devices, විශේෂයෙන්ම smart...

ඉලෙක්ට්‍රොණික උපාංග එක්සත් කළ Bluetooth!

අද වන විට Bluetooth තාක්ෂණය ගැන නොදන්නා අයෙක් සොයාගැනීමට අපහසුයි. ඒ තරමට මෙම තාක්ෂණය ප්‍රචලිත වී අවසන්. එදිනෙදා වැඩ පහසු කිරීමට Bluetooth...

Google Celebrates Apollo 11 Moon Landing: Its the 50th Anniversary…

We are familiar with this infamous quote, "This is one small step of a man, but one giant leap for mankind"...

New Technologies In Education

Here’s the trending technologies and education to look out for 2019!Cloud-Based TechnologyCloud Computing will...

Hyperloop: The travel pod of future

Hyperloop is a travel technology which was initially proposed by billionaire and tech entrepreneur Elon Musk, that which focuses mainly on transporting...

BCI Technology, Redeemer of the Paralyzed People

We are in a modern world where most of the science fictions are made into a reality. Think of a paralyzed person...

Tech ලෝකයේ බලවත්ම බවලත්තු

තාක්ෂණික ලෝකය ගැන අපි කතාකලොත් අද වෙනකොට ලෝකයේ සෑම රටකම පාහේ කාන්තාවන් අද වෙද්දී තාක්ෂණික ලෝකයේ ඉහලට එන්නට පටන් අරන් තිබෙනවා. බොහොම...

Aurora 2k18 – Where AI Enthusiasts ‘round the Island Gathered

Aurora – Conference on Computer Science took place on 25th September this year in the University of Sri Jayawardhanapura premises, for the fourth consecutive...

රට පුරා ‘AI ලෝලීන්’ එක තැනකට එකතු කරපු Aurora 2k18

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන Aurora – Conference on Computer Science පසුගිය 25 වෙනි දා විශ්ව විද්‍යාල භූමියේ දී පැවැත්වුනා. ව්‍යවහාරික...

In a little while SMS gonna replace by Google Chat!

Most Android users cannot survive without having SMS on their mobile phones. So why is this? Yeah, there are some reasons still left with people...

Recent Posts