අන්තර්ජාලයේ අඳුරු පැතිකඩ!

අන්තර්ජාලය කොටස් 3කට බෙදන්න පුලුවන්. Surf WebDeep WebDark web දැනට භාවිතා කරන web එකට, එහෙමත් නැත්නම්...

ආයෝජනකරුවන් පළදින අලුත්ම ‘Chain’ එක ‘Blockchain’

‘Blockchain’ එකක් යනු ඩිජිටල් ගණුදෙණු වල තොරතුරු එක්රැස් කර තබාගන්නා වර්තාවක් හෝ ලෙජරයකි. එහිදී සෑම වාර්තාවක්ම ‘Block’ එකක් ලෙස හදුන්වන අතර නිතිපතා අලුත්වෙමින්...

Facebook live-streaming සඳහා සිමා පනවයි!

අපි ගොඩක් දෙනෙක්ට Facebook නැතිවම බැරි සමිපතයෙක් වෙලා අවසානයි. ඒ නිසාවෙන්ම මේ වන විට ලෝකය පුරා ප්‍රචලිතම සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි වලින්...

How To Find iPhone Model Regions

All Apple devices have a Model Number  like” MNQN2LL/A”. It has two alphabetical letters before /A in this case. Using these letters...

සමාජ ජාල තහනම හා ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාව තුල පාස්කු ඉරිදා සිදුවූ ප්‍රහාරය සමඟින් 253කට ආසන්න ගණනක් ඝාතනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානම පල්ලි තුනකට සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක...

Anonymous සහය ශ්‍රී ලංකාවට

සමාවෙන්න යාලුවනේ අපි මේ ශ්‍රී ලංකාවට සිදුවුණු මහා දරුණු ඛේදවාචකයත් එක්ක යම් කාලයක් නිහඩව සිටින්නට සිතුවා. ඒ වගේම මේ කරදරයෙන් හානියට පත්වුණු...

Adiantum – Everybody under the safety wing of encryption.

Adiantum?? Well, that’s a word that sounds a bit strange. It does not sound like a tech word at all, right? Adiantum sounds strange only...

700 Million Emails Hacked and How to Check If Yours Too...

A massive database of 773 million unique email IDs and 21 million unique passwords has been posted online, discovered by security researcher Troy Hunt....

මිලියන 6.8ක් අනාථ කල Facebook

Facebook කියන්නේ ලෝකයේ වැඩිම පිරිසක් භාවිත කරන වෙබ් අඩවියක්. පසුගිය වසර පුරාවටම facebook සමාජ ජලයට එතරම් හොඳ වසරක් වුනේ නම් නැහැ. Mark Zuckerburgට අධිකරණය...

100 Million Users Have Been Affected by Quora’s Data Breach

The Q&A site Quora has revealed that the data of nearly 100 million users has been compromised due to a recent security breach. And...

Recent Posts