මේ කියන්න යන්නේ අලුතින්ම වෙළඳපොළට නිකුත් කරපු Smart Notebook එකක් ගැන. මේ notebook එක හඳුන්වන්නේ Roketbook යන නමින්. මෙම නිෂ්පාදනයේ නිර්මාතෘ යුගලය වන Joe Lemay සහ Jake Epstein විසින් අනාගතයෙන් වර්තමානයට පැමිණි notebook එකක් විදිහටත් මෙය හඳුන්වාදීලා තියෙනවා.

වර්තමානයේදී අපි හැමෝම අතින් ලියපු notes, ඇඳපු sketches වගේ ඒවා අපේ phone එක පාවිච්චි කරලා photo අරගන්නවනේ. ඉතින් මේ Rocketbook එක හරහා ඒ වැඩෙත් පහසු වෙලා තියෙනවා. Rocketbook එක cloud services සමඟත් සම්බන්ධයි. ඉතින් ඔයාලගේ smartphone එකටත් Rocketbook app එක බාගත කරගත්තොත් ඔයාලට මේ පොතේ පිටු පෙරලන ඉක්මනින් ඒවා phone එක මඟින් scan කරන්නත්, scan කරපු notes, sketches වගේ ඒවා cloud database එකට, google drive එකට හෝ drop box එකට upload කරගන්නටත් පුළුවන්.

මේ app එකේ තියෙන Image Processing qualities භාවිතා කරලා අපි ගන්න photos සහ sketches ඉතා පැහැදිලි ආකාරයට සකස් කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ Rocketbook එකේ ලියන්න නම් වෙන්නේ Pilot Frixion කියන විශේෂ පෑනෙන් විතරයි. ඒ පෑනේ තියෙන්නේ විශේෂ sensible ink එකක්.

Rocketbook එක සම්බන්ධ වටිනාම දේ තමයි මෙය නැවත භාවිතා කල හැකි (Reusable) Notebook එකක් වීම. එක්වරක් මෙහි ලියූ තොරතුරු, microwave oven එකක් භාවිතයෙන් මකා දැමිය හැකියි. Microwave oven එකේ ෆැරන්හයිට් අංශක 140 දී මෙහි ලියා ඇති ink එක මැකී යනවා. ඒ නිසා මේ වැඩේට ගතවෙන්නේ තේ එකක් හදාගන්න ගතවෙන තරම් සුළු කාලයක් ලු.

මේ notebook එක සම්බන්ධව වැඩ කරන developers ලා කියන විදිහට දැනටමත් Amazon ඇතුළු online shopping portals හරහා මිලියනයකට වැඩි පිරිසක් මේ notebook එක මිලදී අරගෙන තියෙනවලු.

ළඟදීම ශ්‍රී ලංකාවේදීත් අපිට මේ අනාගතයෙන් ආපු  විශේෂ notebook එක දැකගන්න ලැබේවි.