කාලයට ඔබින ලෙස නිමවා ඇති මෙම Dictionary එක GGSLK වෙතින් ඔබ සැමට තිලින කරන්නේ ලංකාවේ නිදහස් මෘදුකාංග වර්දනය කිරීමට බලපොරොත්තු වෙමිණි.

තවද මෙය GGSLK DevOps කණ්ඩායමේ අගනා නිර්මාණයකි.
මෙහි එන විශේෂාංගය ගැන කතා කර බලමු.

හඩ පාලන සෙවුම් පද්ධතිය

සිංග්‍රීසි පලාන බොත්තම

සිංහල ඉංග්‍රීසි සෙවුම

වචන උච්චාරණ බොත්තම

වචනයට අදාලව චායා සෙවුම

වචනයට අදාලව විකිපීඩියා විස්තර සෙවුම

වචනයට අදාලව වාක්‍ය සෙවුම

මෙම සියලු ගුණාංගය වලින් හෙබි මෙම Dictionary ඔබට භාවිතා කල හැකිය පහත සදහන් සබැදිය ඔස්සේ.

https://dictionary.ggslk.com/

තවද මේ පිලිබද ගැටලු ඔබට Phoenix Dictionary Facebook පේජ් හරහා කතා කල හැකිය.