රට තුළ පවතින වර්තමාන තත්ත්වය පාදක කර ගනිමින් 27 දින පැවැත්වීමට තිබූ Global Azure Bootcamp 2019 – Colombo ඉසව්ව කල් දැමීමට
සංවිධායක කමිටුව තීරණය කර ඇත.

මිනිස් ජීවිත හා රටෙහි ආරක්ශාව පිලිබද ගැටලුකාරී තත්වයක් පවතින අවස්තාවක පිරිසක් සමග එකතුව ඉසව්වක් පැවැත්වීම එතරම් නුවනට හුරු කාරණාවක් නොවන බැවින්ද , එවැනි ඉසව්වක් පවත්වීමට සියලුදෙනාගෙම මානසික මට්ටම එතරම් නිරවුල් නොවන බැවින් මෙම තීරණය ගත් බව
සංවිධායක මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් දන්වා සිටී.

මිනිස් ජීවිත වල වටිනාකම මිල නොකල හැකි බව දන්නා Global Azure Bootcamp 2019 – Colombo සංවිධායක කමිටුව ඉදිරියෙදී තවත් රසමුසු අවස්තා එකතුකර ගනිමින් නව ප්‍රබෝදමත් පෙරනොවූ විරූ ආකාරයෙන් ලගදීම Global Azure Bootcamp 2019 – Colombo ගෙන ඒමට සූදානම්.

Global Azure Bootcamp 2019 – Colombo නැවත් පැවැත්වෙන දිනය අප ඔබ වෙත ලගදීම දැනුම් දීමට බලාපොරොත්තු වෙමු.

ඔබගේ ආරක්ශාව පිලිබද සියලු විටදී සැලකිලිමත් වන්න . සැමවිට තරයේ මතක තබා ගන්න ඔබගේ මගේ මව් බිම ආරක්ශා කල යුතු බව.

Global Azure Bootcamp 2019 – Colombo නවතම තොරතුරු සමගින් නැවත හමු වෙමු.