අප කවුරුත් දන්නා පරිදි Google සමාගම විසින් නොමිලේ ලබාදෙන ප්‍රචාරක-උපකාරක (Advertising-Supported) ඊමෙල් සේවාවක් තමය් Gmail. Google සමාගම පවසන පරිදි වර්තමානය වන විට ලොව පුරා බිලියන 1.2 ක ජනතාවක් මෙම සේවාව බාවිත කරය්. Web App එකක් ලෙස Gmail ඉහල ප්‍රගතියක් අත් කර ගෙන ඇති නමුත් Gmail බාවිත කරන ඔබ එහි නියම ප්‍රයෝජන අත්විදිනවාද? Gmail බාවිත කරන ඔබ දැන සිටිය යුතුම විශේෂාංග 5ක් ගැන අද අපි දැන ගනිමු.

1. මුදල් ගෙවීම් සහ එවීම්

Google සමාගමේ peer-to-peer ගෙවීම් සේවාවක් වන Google Wallet මගින් ඔබට කිසිදු අතිරේක ගෙවීමකින් තොරව මුදල් ගෙවීම් සහ එවීම් සිදුකල හැක. වර්තමානය වන විට මෙම සේවාව Gmail වලටද සම්බන්ද කර ඇත. Gmail message හි පහල ඇති ඩොලර් සලකුණ ක්ලික් කිරීම මගින් ඔබට මුදල් ගෙවීමේ විකල්පය හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකු ඔබට මුදල් ගෙවීම තෝරාගත හැක. මෙසේ කිරීමට නම් ඔබට සහ මුදල් ගෙවන්නාට අදාල බැංකු තොරතුරු ඇතුලත් Google Wallet ගිණුමක් තිබිය යුතු අතර Google Wallet හි සැකසුම් (Settings) වල “Send money using Gmail” ක්‍රියාත්මක කර තිබිය යුතුය. කෙසේ වෙතත් මේ ක්‍රමය මගින් ඔබට යැවිය හැකි උපරිම මුදල වන්නේ $9,999කි.

2.Gmail කෙටිමං (Shortcuts)

Gmail ඔබට කල හැකි සෑම දෙයක් සදහාම යතුරු පුවරු කෙටිමං (Keyboard Shortcuts) වලින් පිරී ඇත. මෙමෙ කෙටිමං බලා ගැනීම සදහා Gmail වෙත පිවිස Shift+? ඇතුලත් කිරීම කලයුතු වේ. එමෙන්ම ඒවා පුද්ගලීකරණය (Personalize) කිරීම සදහා Settings > Keyboard Shortcuts වෙත පිවිස තමාට උචිත පරිදි ඒවා වෙනස් කර ගැනීම සිදු කල හැක. නමුත් ඔබ Google Apps for Business මගින් Gmail බවිත කරන පුද්ගලයෙක් නම් ඔබට මෙම කෙටිමං තමාට උචිත පරිදි වෙනස් කිරීම සිදු කල නොහැක.

3.Yahoo හෝ Outlook ගිණුම් වලටත් Gmail වරප්‍රසාද

ඔබට Gmail මෙන්ම Hotmail/Outlook.com ලිපිනයන්, Office 365 ගිණුම්, POP3 සහ IMAP වැනි ගිණුම් වලටද Gmail Android App එක මගින් පිවිසිය හැක. Gmail ගිණුම් වලට මෙන්ම අනෙකුත් ගිණුම් වලටද මෙහිදී Spam filtering, Tabbed inbox වැනි විශේෂාංගයන් ලබා ගත හැක. මෙම විශේෂාංගය Gmail වෙබ් අතුරුමුහුණත (Web interface) එක මගින් සිදු කල නොහැකි අතර ඒ සදහා Gmail Android App එක බවිත කල යුතු වේ. එමෙන්ම මේ සදහා ඔබට එක් Gmail ගිණුමක් හෝ තිබිය යුතු වේ. මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔබේ Gmail Android App එක වෙත පිවිස එහි Menu එකට පිවිසීමෙන් ඔබට Add Account වෙත පිවිසිය හැක. මෙහිදී ඔබට එක කිරීමට අවශ්‍ය ගිණුම් වල තොරතුරු ලබා දී මෙම සේවාව බවිත කල හැක.

4.Yahoo හෝ Outlook.com මගින් Gmail වෙත ප්‍රවේශය

ඔබ Yahoo mail වෙත වැඩි කැමැත්තක් දක්වන පුද්ගලයෙක් නම් ඔබට ඒ මගින් Gmail වෙත පිවිසීමේ විකල්පයක් Yahoo mail තුල වේ. මෙමගින් ඔබට AOL මෙන්ම Outlook.com වෙතද පිවිසිය හැක. මේ සදහා ඔබ කල යුතු වන්නේ Yahoo mail නවතම පිටපත (newest version) වෙත පිවිස Settings > More Settings > Mailboxes > Add Mailbox > Google වෙත පිවිසීම මගින් ඔබගේ Google ගිණුම එක්කල හැක.

ඉහත ආකාරයටම ඔබ Outlook.com පරිශීලකයෙක් නම්, Outlook හි Settings > Connected Accounts වෙත පිවිස Gmail click කිරීම මගින් Outlook වෙත ඔබගේ Google ගිණුම සම්බන්ද කල හැක.

5.Mobile Apps මගින් Smart Reply

Machine Learning තාක්ෂනය බවිත කරමින් Google inbox සදහා ටික කලකට පෙර Smart Reply පහසුකම හදුන්වා දුන් අතර එමගින් ඔබට ලැබෙන පණිවුඩ වලට අදාල කෙටි ප්‍රතිචාර තුනක් මගින් එකක් තොරා යැවීම සිදුකල හැකි අතර ඔබට අවශ්‍ය නම් අතිරේක ප්‍රතිචාරයන්ද මෙයට එක්කල හැක. දැන් මෙම විශේෂාංගය Gmail Android සහ iOS Apps වලටද ලබා දී ඇත.

අලුත් ලිපියකින් හමුවෙමු .