පසු ගිය කාලය පුරාවට Google+ Accounts භාවිතා කරනු ලබන පාරිභෝගිකයන් ප්‍රමාණයෙහි දක්නට ලැබෙන අඩුවීම හා එය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමට දැරිය යුතු වෙහෙස පිළිබඳ මෙහි මූලිකත්වය දරනු ලබන Google සමාගම අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. එමෙන්ම  පසුගිය කාලයේදී මෙයට සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වන User Profiles වල අඩංගු දත්ත සමුහයක් අනාරක්ෂිත ලෙස නිරාවරණය වීමත් හේතු කොටගෙන Google සමගම විසින් සිය Google+ accounts ක්‍රියා විරහිත කිරීමට ක්ෂණික පියවර ගන්නා බව පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මසදී ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා. මෑතකදී සිදුවී තිබු data leak වීමත් සලකා බලා, මෙම 2019 වසර අප්‍රේල් මස 2 වන දිනදී නිල වශයෙන් සියලු Google+ accounts ක්‍රියාවිරහිත කරන බවට  එම සමාගම දැනුම් දී තිබුණා.

එමෙන්ම පෙබරවාරි 4 වනදා සිට තව දුරටත් අලුතින් Google+ accounts , Pages, Communities හෝ Events සැදීමට හැකියාව ලැබුණේ නෑ. මේ සඳහා මූලික පියවර ලෙස අප්‍රේල්  2 වන දා සිට Google+ accounts වල ඇති සියලු අන්තර්ගතය මකා දැමෙනු ඇති අතර Google+ Pages වල අන්තර්ගත වන Photos සහ Videos වැනි දත්ත සම්පුර්ණයෙන් ඉවත් කරනු ලබනවා. ඉතින් ඔබ දැනටමත් පවත්වාගෙන යනු ලබන Google + account එකෙට ඔබ යොමු කර ඇති දත්ත අතර ඔබට අත්‍යවශ්‍ය දත්ත අඩංගු වේ නම් ඒවා ආරක්ෂා කර ගැනීමට ගතයුතු  පියවර ගැනත් Google සමාගම පෙන්වා දී තිබුණා. එම පියවර කිහිපය පහතින් සඳහන් කර ඇත.

  1. Go to the”Download your data” page. You might have to sign in.
  2. Next to the type of content you want to download, like Google+ Stream, click the Down arrow .
  3. Click Select specific data.
  4. Select the specific data you want to download.
  5. Click OK.
  6. Click Next.
  7. Choose a file type.
  8. Choose how you want your data deliver.    
  9. Click Create archive.

සමහර Sites සහ Apps සඳහා Sign in වීමට ඔබ මීට පෙර  Google+ account එක භාවිතා කලේ නම් මෙම ක්‍රියාවලියත් සමඟ එම හැකියාව නැති වන අතර ඒ සඳහා Google account එක භාවිතා කල යුතු වනවා. මෙලෙස දත්ත  සම්පුර්ණයෙන් මකා දැමීමට යම් කාල සීමාවක් ගත වන අතර ඔබගේ දත්ත යම් කලක් එහිදීම පරිශීලනය කිරීමට හැකියාව ඇති වන බවත් ඔවුන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. මෙම Google+ accounts හි ක්‍රියාවිරහිත වීම අනෙකුත් Google හි සේවාවන් සඳහා බල නොපාන අතර මෙතෙක් ඔබ විසින් භාවිතා කරන ලද Google+ account හි සියලු අත්‍යවශ්‍ය දත්ත රැකගැනීමට පියවර ගැනීම වැදගත් වන අතර එසේ නොමැති වීමෙන් ඔබ සතු දත්ත සම්පුර්ණයෙන් ඔබට අහිමි වන බවත් ඔවුන් පවසනවා.