ඇයි මේ Google Jam Board ජනප්‍රිය  ?

කලින් ලිපි වලින් අපි Google Jam Board කියන්නේ මොකක්ද?එහි පහසුකම් මොනවද යන්න විමසා බැලුවා.අපි මෙම ලිපියෙන් දැනගනිමු Google Jam Board උපකරණය වෙළදපොලේ ප්‍රචලිත වීමට ප්‍රධාන හේතු සහ Google Jam Board හි විශේෂත්වය ගැන.

Microsoft Surface Hub යනු Google Jam Board හා සමානතාවක් දක්වන උපකරණයකි. Google Jam Board උපකරණය මගින් Microsoft Surface Hub උපකරණය සඳහා ඉතා හොද තරගයක් ලබාදී ඇත. Google Jam Board හි මිල, Microsoft Surface Hub හි මිලට වඩා ඉතාමත් අඩුය. නමුත් Microsoft Surface Hub හි පවතින සියලුම අංග මේ Google Jam Board හි පවතී.ඒ නිසාවෙන් Google සමාගම මගින් නිෂ්පාදනය කරපු මේ උපකරණය ඉතා ඉක්මනින් මහජනයා අතර ප්‍රචලිත විය.

මිල අධික Microsoft Surface Hub හා මිල අඩු Google Jam Board හි අංග ගැන අපි දැන් විමසා බලමු.

Surface Hub හා Jam board යන උපකරණ 2ම එක සමාන Cloud-Based Digital Whiteboard ලෙස ක්‍රියාකරයි. නමුත් මෙම උපකරණ 2ම Kiosks පෞද්ගලික උපකරණ ලෙස ක්‍රියා නොකරයි.

මෙම Surface Hub හා Jam board යන උපකරණ 2ම ප්‍රධාන වශයෙන්  නිර්මාණය කර ඇත්තේ ව්‍යපාරිකභවතුන් හටය. මෙම උපකරණ දෙකෙහි ඇති තවත් සමානතාවක් වනුයේ මෙහි විශාලත්වයයි. 55-inch ප්‍රමාණයක පැතිරි ඇති මෙම උපකරණ 2හි මතුපිට එක සමානය.

මෙම උපකරණ 2හිම අවසානයේ බලාපොරොත්තු වන්නේ එකවර පුද්ගලයන් කිහිපයකට නැරඹීමට හැකි Digital Whiteboard එකකි. එහිදී විවිධ ස්ථාන වල සිටින ව්‍යවසායකයන් හට ඔවුන්ගේ සහයෝගීතාවය වැඩි කරගැනීමට හා එකවර ව්‍යවසායකයන් හට අදහස් හුවමාරු කරගැනීමට මෙම Jam Board භාවිත කර හැකිය.

 

එහිදී මෙම Jam board මගින් Presentation ඉදිරිපත් කිරීම,Video නැරඹීම,  Video Conferencing ,වැනි විවිධ ක්‍රියාකාරකම් එකම උපකරණයෙන් කළ හැකිය. ඒ වගේම මෙම Google Jam board භාවිතා කරන්නන් හට ඔවුන්ගේ Documents මෙම උපකරණයේ මෙන්ම cloud හිද SAVE කිරීමටද හැකිය. Cloud හි ආරක්ෂාව වැඩිනිසා වැඩිපුර භාවිතා වන්නේ Cloud හි SAVE කිරීමය.