අන්තර්ජාලයේ නිතර සැරිසරන්නන් වශයෙන් නිතර නිතර අපේ internet speed එක check කරන්න අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. Internet speed එක පරීක්ෂා කිරීමට විවිධ tools අද වනවිට අන්තර්ජාලයේ දක්නට ලැබෙනවා.නමුත් මම අද කතා කරන්න යන්නේ google එක විසින් නිර්මාණය කර ඇති speed test tool එක ගැනයි. Google එක M-Lab කියන internet performance data collect කරන ආයතනයත් සමග එකතු වෙලා තමයි speed test tool එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ.මෙම tool එක භාවිතා කිරීමෙන් ලැබෙන විශේෂත්වය වන්නේ search page එකෙන් leave වෙන් නැතුවම ඔයාලගේ network speed එක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබීමයි. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ speed test කියලා google search කරන එක. ඉන්පසු පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි Run Speed Test කියන button එක click කරන්න. සුළු මොහොතකින් ඔයාලගේ average upload සහ download speed කොහොමද කියලා ඔයාලට බලාගන්න පුලුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙම ක්‍රියාවලිය සදහා 40MB පමණ data වැය වෙනවා. ඒ වගේම දැනට මෙම speed test එක කරන්න හැකියාව තිබෙන්නේ 700Mbps වඩා වැඩි connections වලට පමණයි. Google ආයතනය ඉදිරියෙදී මෙම feature එක තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරිමට බලාපොාත්තු වෙනවා. තවත් මෙවැනි ලිපියක් සමග නැවත හමුවෙමු.