අද වන විට Android  8.0 Oreo  ලොව පුරා වේගයෙන් ප්‍රචලිත වෙමින් පවතින අතර, Google’s Pixel සහ Nexus උපාංග වල Android  8.0 Oreo  සුලබව දැකගන්න  පුළුවන්. විශේෂයෙන් Android උපාංග නිෂ්පාදකයන්ගේ අවධානය යොමු වන්නේ, කවර උපාංග සඳහා මෙම update එක ලැබේ ද? කවර වේගයකින් එම update එක ලබාගත හැකිවේද? යන කරුණු වලටයි. ඕනෑම update එකක් පැමිණි විගස Android පාරිභෝගිකයන්ගේ පැනය වන්නේද කෙදිනක තම උපාංගය update එක ලබාගනීද යන්නයි. Motorola යනු තවත් එක් Android උපාංග නිෂ්පාදකයෙක් වන අතර, ඉතිහාසයේ වඩා වේගයෙන් නවතම update,    ඉක්මනින්ම ලබාදීම අතින් Motorola නමක් දිනා ඇත. ඔවුන්ගේ දහසකුත් එකක් නිෂ්පාදන අතරින් Oreo අඩංගු උපාංග මොනවද කියා දැන් අප සොයා බලමු.

සාමාන්‍යයෙන් Motorola තම නිෂ්පාදන සඳහා ප්‍රධාන update කිහිපයක් ලබා දෙන නිසා මෙහිදී වඩාත් අවධානය දිනා ගන්නේ 2016දී වෙළඳපොලට හඳුන්වා දුන් Moto G4 Play, Moto G4 සහ Moto G4 Plus යි. ඒවා Nougat  upgrade එක සහිතව හදුන්වා දුන්නත්, අද වන විට නවතම Android update එක සහිත උපාංග වන්නේ මේවායි. ඉහත Motorola නිෂ්පාදන  පෙළ, වෙළඳපොල Android Oreo update එක සහිත  smartphone වල මිල පහත දැමීමට නැඹුරු කර තිබෙන බව සඳහන් වේ.තවද Moto G උපාංග පෙලේ එන  Moto G3 හා Moto G3 Turbo සඳහා මෙම Android Oreo update එක ලබා නොදේ.

අප විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කල යුතු තවත් කරුණක් වන්නේ යම්යම් Motorola  උපාංගවල භාවිතා කරන  language එක Oreo update එක සඳහා “pending partner support” යැයි පෙන්නාවි ද? යන්නයි. Oreo update එක පිටුපස Motorola උපාංග පැවතියත්, උපාංගය unlock ව පවතින තෙක් Oreo update එක ඉදිරියට යොමුකරන්නේ carriers’ විසින් බව මතකයේ තබා ගත යුතුයි.තවද, Z-branded phones භාවිතා කරන්නන් තම carrier පිලිබඳ අවධානයෙන් සිටිය යුතු වන්නේ, ඔවුන් phones සඳහා update timetables සකසන බැවිනි.

අවසාන වශයෙන්, ඉදිරියේදී හඳුන්වා දීමට නියමිත  Moto X4 ගැන කථා කරන විට,  එය ඉහත කථා කළ ලයිස්තුවේ නොමැති අතර ඇමරිකාවේ පළමු Android One phone එක ද වෙයි.තවද, Moto X4 තවමත් ඇමරිකාවේ හෝ ලොව පුරා මිලදී ගැනීමට  නොහැකි නිසා Oreo update එක සහිතව Moto X4 දැක ගැනීමට බලාපොරොත්තු තබා ගත හැක.

Oreo update සහිත Motorola devices ලැයිස්තුව:

  • Moto Z2 Force – AT&T, Sprint, T-Mobile සහ Verizon
  • Moto Z2 Play – Verizon, unlocked
  • Moto Z Force – Verizon
  • Moto Z – Verizon, unlocked
  • Moto Z Play – Verizon, unlocked
  • Moto G5S Plus – unlocked
  • Moto G5 Plus – unlocked
  • Moto G5 – unlocked