සිතන්න…

නොසැලිකිලිමත් කම නිසා කෙතරම් රිය අනතුරු සිදුවෙනවද? ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට කාන්තාවන්ට මෝටර්රථ පැදවීම තරමක් අපහසු විය හැක.එයට පිළිතුරක් සෙවීම සදහා දැන් Google හා Waymo එක්ව කටයුතු කරමින් සිටී.

මෙම මෝටර් රථය sensors හා software මගින් football field 2 ක දුර තියාම පදිකයින්,අනෙකුත් වාහන හා විවිධාකාරයේ මාර්ග බාදක හදුනා ගනු ලබයි.

ප්‍රශස්ත ධාවනය සදහා මෙම ව්‍යාපෘතියේ පරීක්ෂකයන් විසින් සැතපුම් මිලියන 4 ක දුරක අත්දැකීමක් මෝටර්රථයට ලබාදීමට තීරණය කර ඇත.

පහතින් දැක්වෙන්නේ මෙහිදී යොදා ගන්නා තාක්ෂණයන් කිහිපයකි…

sophisticated software

මෙම මෘදුකාංගය sensors මගින් ලබාගන්නා දත්ත තත්ය කලීනව සකස් කරයි.සමහර ක්‍රියාවන් ඉටුකිරීම සදහා hard coding යොදා ගන්නා අතර (eg:red signal දුටු විට වාහනය නතර කිරිම.) අනෙකුත් ක්‍රියාවන් සදහා පෙර අද්දැකීම් ගබඩා කර ගනී.

 

LIDAR(Laser Iilluminating  Detecting And Ranging)

මෙය ත්‍රිමාන සිතියමක් සෑදීම සදහා භාවිත කරන අතර laser කදම්බයක් පිටතට යවා වස්තුන් මත පතිත කර ලැබෙන දත්ත මගින් අනතුරු හදුනා ගනී.මෙම මොටර් රථය සදහා Velodyne 64-beam laser 1ක් භාවිත කරන අතර එමගින් on board processor එකට අංශක 360 දෘශ්‍ය පරාසයේ දත්ත ලබා දිය හැක.

 

මේ අනුව නුදුරු අනාගතයේදී වඩාත් ක්‍රමවත් මාර්ග ධාවන පද්ධතියක් තුළ වඩාත් ආරක්ෂාකාරී හා සැපපහසු ගමනාගමනයක් අපට හිමිවනු ඇත…